[1]
L. Holm, «Analytiske perspektiver på sproglig evaluering i daginstitutioner», NBF, bd. 3, nr. 3, des. 2010.