[1]
L. Gjems, «Kartlegging av barns språk: Godt for hvem – godt for hva?», NBF, bd. 3, nr. 3, des. 2010.