[1]
E. Bellika, «Kartlegging i et profesjonsperspektiv», NBF, bd. 3, nr. 3, des. 2010.