[1]
J.-E. Johansson, «Från pedagogik till ekonomi? Några kommentarer till kunskapsproduktionen i barnehagen», NBF, bd. 3, nr. 3, des. 2010.