[1]
B. Grindland, «Uenighet som demokratisk praksis i måltidsfellesskapet på småbarnsavdeling», NBF, bd. 4, nr. 2, s. 75-90, aug. 2011.