[1]
A. Berge, «"Læring er bare å ta trinn for trinn, det er et langt steg fra begynnelse til slutt": Noen førskolelæreres og grunnskolelæreres beskrivelser av læring og læringsprosesser i barnehage og skole», NBF, bd. 5, nr. 1, jan. 2012.