[1]
R. Moe og G. Nordvik, «Spor etter kjønnsdiskurser i barnehagepersonalets praksisfortellinger», NBF, bd. 5, nr. 1, jan. 2012.