[1]
G. R. Farstad, «Når omsorgsgapet skal dekkes: Islandske foreldres kjønnede omsorgsstrategier», NBF, bd. 5, nr. 1, jan. 2012.