[1]
K. Stefansen, «Små barns livsverdener: Klassespesifikke erfaringsrom?», NBF, bd. 5, nr. 1, jan. 2012.