[1]
K. Bjørgen, «Fysisk lek i barnehagens uterom: 5-åringers erfaring med kroppslig fysisk lek i barnehagens uterom», NBF, bd. 5, nr. 1, okt. 2012.