[1]
I. Åmot, «Etikk i praksis: Barn med samspillsvansker og medvirkning i barnehagen», NBF, bd. 5, nr. 1, nov. 2012.