[1]
A. Greve og K. Løndal, «Læring for lek i barnehage og skolefritidsordning», NBF, bd. 5, nr. 1, nov. 2012.