[1]
A. Emilsson og I. Pramling Samuelsson, «Jakten på det kompetenta barnet», NBF, bd. 5, nr. 1, des. 2012.