[1]
Y. Holmberg, «Musikstunder i förskolepraktik: Samband mellan musikens mening, aktivitet och aktivitetsformer», NBF, bd. 5, nr. 1, des. 2012.