[1]
A. K. Larsen og M. V. Slåtten, «Mot en ny pedagogisk lederrolle og lederidentitet?», NBF, bd. 7, feb. 2014.