Eriksson, A., D. Beach, og A.-K. Svensson. Förskolechefens Anavar Och Uppdrag I Ett Kommunalt Förvaltningsperspektiv. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, Bd. 11, Dec. 2015, doi:10.7577/nbf.1204.