Nordtømme, S. «En teoretisk utdyping av rom og materialitet som pedagogisk ressurs i barnehagen». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 10, juli 2015, doi:10.7577/nbf.1429.