Hagen, T. L. «Hvilken innvirkning har barnehagens fysiske utemiljø på barns lek og de ansattes pedagogiske praksis i uterommet.». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 10, juli 2015, doi:10.7577/nbf.1430.