Føsker, L. R. «På leit etter grunnlag for norske barnehagers matematikkdidaktiske arbeid med romforståelse. - Et systematisk søk på forskning om barns utvikling av romforståelse gjort i barnehagekonteksten 1995-2010». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 10, juli 2015, doi:10.7577/nbf.1432.