Essahli Vik, N. «Språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen - fra kontrovers til kompromiss?». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 14, juli 2017, doi:10.7577/nbf.1734.