Birkeland, J., og E. Eriksen Ødegaard. «Under Lupen - Praksislæreres Observasjonspraksis I Barnehagen». Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, Bd. 17, nr. 1, mars 2018, doi:10.7577/nbf.2160.