Fauske, R. «‘Det Er Berre sånt Som Vi Gjer På Dyr. Vi Gjer Det Ikkje På Menneske’ – Interaksjon Og Forhandling Om Eksistensielle spørsmål I Barnehagen». Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, Bd. 17, nr. 1, april 2018, doi:10.7577/nbf.2234.