Vallberg Roth, A.-C., og A. Månsson. «Individuella utvecklingsplaner för yngre barn i Sverige; Ett kritiskt ämnesdidaktiskt perspektiv». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 1, nr. 1, oktober 2008, doi:10.7577/nbf.239.