Alvestad, M., J.-E. Johansson, T. Moser, og F. Søbstad. «Status og utfordringer i norsk barnehageforskning». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 2, nr. 1, mars 2009, doi:10.7577/nbf.249.