Johansen, B. «Førskolelærere om barns oppholdstid i barnehagen». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 2, nr. 3, februar 2009, doi:10.7577/nbf.250.