Tveter Thoresen, I. «Barnehagen i et utdanningspolitisk kraftfelt». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 2, nr. 3, februar 2009, doi:10.7577/nbf.252.