Ackesjö, H. «Förskoleklasslärare som gästarbetare: Gränsmarkeringar via sociala stängningar». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 3, nr. 1, april 2010, doi:10.7577/nbf.253.