Björklund, C. «Att fånga komplexiteten i små barns lärande: En metodologisk reflektion». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 3, nr. 1, april 2010, doi:10.7577/nbf.254.