Thulin, S. «Barns frågor under en naturvetenskaplig aktivitet i förskolan». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 3, nr. 1, april 2010, doi:10.7577/nbf.255.