Sverdrup, T., og A. Myrstad. Ā«De Yngste Barna Som Vegfarere I BarnehagenĀ». Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, Bd. 18, juni 2019, doi:10.7577/nbf.2622.