Johansson, J. E., og I. Pramling Samuelsson. «EDITORIAL - THE FUTURE OF OPEN ACCESS». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 3, nr. 3, desember 2010, doi:10.7577/nbf.276.