Børhaug, K., og D. Øivind Lotsberg. «Barnehageledelse i endring». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 3, nr. 3, desember 2010, doi:10.7577/nbf.277.