Jernes, M., M. Alvestad, og M. Sinnerud. «”Er det bra, eller?” Pedagogiske spenningsfelt i møte med digitale verktøy i norske barnehager.». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 3, nr. 3, desember 2010, doi:10.7577/nbf.280.