Carlsson, M. A., og S. Sheridan. «Förord: Kartläggning av barn och lärares professionalitet». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 3, nr. 3, desember 2010, doi:10.7577/nbf.282.