Rugtvedt, L. «Et skjerpet blikk med kvalitetssikrede verktøy». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 3, nr. 3, desember 2010, doi:10.7577/nbf.283.