Pramling Samuelsson, I. «Ska barns kunskaper testas eller deras kunnande utvecklas i förskolan?». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 3, nr. 3, desember 2010, doi:10.7577/nbf.284.