Holm, L. «Analytiske perspektiver på sproglig evaluering i daginstitutioner». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 3, nr. 3, desember 2010, doi:10.7577/nbf.285.