Gjems, L. «Kartlegging av barns språk: Godt for hvem – godt for hva?». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 3, nr. 3, desember 2010, doi:10.7577/nbf.286.