Østrem, S. «Verdibasert formål eller vilkårlige detaljmål?». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 3, nr. 3, desember 2010, doi:10.7577/nbf.289.