Bugge, N. «Erfaringer med TRAS i barnehagen». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 3, nr. 3, desember 2010, doi:10.7577/nbf.291.