Johansen Lyngseth, E. «Forebyggende muligheter ved dynamisk språkkartlegging med TRAS-observasjoner i barnehagen». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 3, nr. 3, desember 2010, doi:10.7577/nbf.292.