Jansen, K. E., E. Johansson, og E. E. Ødegaard. «Forord: På jakt etter demokratibegrep i barnehagen». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 4, nr. 2, august 2011, s. 61-64, doi:10.7577/nbf.306.