Grindland, B. «Uenighet som demokratisk praksis i måltidsfellesskapet på småbarnsavdeling». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 4, nr. 2, august 2011, s. 75-90, doi:10.7577/nbf.308.