Knudsen, I. M., og E. Eriksen Ødegaard. «Fotofloker: Vilkår for barns deltakelse når digitale bilder tas i bruk i barnehagen». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 4, nr. 2, august 2011, s. 115-28, doi:10.7577/nbf.311.