Moe, R., og G. Nordvik. «Spor etter kjønnsdiskurser i barnehagepersonalets praksisfortellinger». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 5, nr. 1, januar 2012, doi:10.7577/nbf.314.