Saar, T., A. Löfdahl, og M. Hjalmarsson. «Kunskapsmöjligheter i svenska fritidshem». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 5, nr. 1, januar 2012, doi:10.7577/nbf.315.