Andenæs, A. «Hvilket barn? Om barn, barndom og barnehage». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 5, nr. 1, januar 2012, doi:10.7577/nbf.316.