Farstad, G. R. «Når omsorgsgapet skal dekkes: Islandske foreldres kjønnede omsorgsstrategier». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 5, nr. 1, januar 2012, doi:10.7577/nbf.317.