Løvgren, M., og L. Gulbrandsen. «How early and how long?». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 5, nr. 1, januar 2012, doi:10.7577/nbf.318.