Stefansen, K. «Små barns livsverdener: Klassespesifikke erfaringsrom?». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 5, nr. 1, januar 2012, doi:10.7577/nbf.319.